Telèfon i adreça

Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar

Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa
Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster) 07009 Palma

Telèfon: 971 17 76 08

Correu electrònic: convivexit@caib.es i convivexitilles@gmail.com

Planol_Convivexit.png