Torna

Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar

Estructura i equip

Directora:

Aina Amengual 971 17 78 00, ext.63155 aamengual@dgpice.caib.es

Equip d'assessoria a Mallorca:

Juan Carlos Piñero 971 17 78 00, ext. 62200 jcpinyero@dgpice.caib.es
Catherine Adrover 971 17 78 00, ext. 62201 caadrover@dgpice.caib.es
Lluïsa Ramis 971 17 78 00, ext. 62202 mlramis@dgpice.caib.es
Maria Bel Andreu 971 17 78 00, ext. 64017 miandreu@dgpice.caib.es

Assessoria a Menorca:

Myriam Sánchez 971 17 78 00 Ext. 63486 msanchez@dgpice.caib.es

Assessoria a Eivissa-Formentera:

Present Ortiz

971 17 78 00 Ext.63032
    portiz@dgpice.caib.es

     

    Convivexit.png

    Equip_2022_2023.jpg