Torna

Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar

Estructura i equip

Directora:

Aina Amengual 971 17 76 08, ext.63155 aamengual@dgpice.caib.es

Assessors Tècnics Docents a Mallorca:

Juan Carlos Piñero 971 17 76 08, ext. 62200 jcpinyero@dgpice.caib.es
Catherine Adrover 971 17 76 08, ext. 62201 caadrover@dgpice.caib.es
Lluïsa Ramis 971 17 76 08, ext. 62202 mlramis@dgpice.caib.es

Tècniques de Coeducació:

Mallorca:
Mercè Vázquez 971 17 76 08, ext.63393 mmvazquez@dgpice.caib.es
Àngels Olivero 971 17 76 08, ext.63154 maolivero@dgpice.caib.es
Menorca:
Catalina Pons 971 17 78 00, ext.763486 catalinapons@dgpice.caib.es
Eivissa:
Ana Ibáñez Pulido 971 17 78 00 ext. 63676 aibanez@dgpice.caib.es
Torna al menú presentació

 

AMBITS EQUIP.PNG