Pràctiques restauratives

desc_Captura de Pantalla 2021-12-01 a les 17.33.30.png

El Decret de Drets i Deures dels Alumnes regula la mediació com una eina de resolució pacífica de conflictes en els centres escolars. Fidels a aquesta idea, des de 2008, Convivèxit ha promocionat la mediació mitjançant projectes d'innovació pedagògica, seminaris, cursos i trobades d'alumnes mediadors. Sense renunciar als beneficis evidents de la mediació, apostam també per la difusió de les pràctiques restauratives (PR) com a filosofia de convivència complementària a la mediació per diferents raons:

1. Les PR ens permeten abordar conflictes entre desiguals, amb desequilibri de forces o amb terceres persones afectades.

 

2. Les PR no es centren exclusivament en la resolució de conflictes sinó que ofereixen tot un ventall d'eines i tècniques senzilles de prevenció, de construcció del sentiment de pertinença al grup i a la comunitat, de millora de les relacions personals...

3. Les PR estan directament relacionades amb l'educació social i emocional ja que treballen l'empatia, el respecte, l'assertivitat, l'autenticitat, la consideració positiva incondicional, l'acceptació de les pròpies responsabilitats...

4. Les PR també treballen de forma transversal altres competències bàsiques com, per exemple, el raonament, l'argumentació o la cooperació.

5. Encara que el consens de tota la comunitat educativa sempre és molt recomanable, les PR no requereixen necessàriament el consens de grans programes o projectes de difícil implementació, sinó que impliquen sobre tot una reflexió personal sobre la pròpia pràctica docent i dur a terme petits canvis d'actitud i estils de comunicació amb resultats sorprenents.

Si desitjau més  informació sobre les xerrades i formacions que ofereix Convivèxit en aquest camp, contactau amb nosaltres en el  telèfon  971 17 76 08 o  en el correu electrònic convivexit@caib.es

 

PRÀCTIQUES RESTAURATIVES EN L'ÀMBIT EDUCATIU

desc_Captura de Pantalla 2021-12-01 a les 19.49.42.png                    desc_Captura de Pantalla 2021-12-01 a les 19.55.25.png          

                          desc_CapturaPR.JPG        PRACTIQUES BH_CATALÀ.PNG

       

       

TEMPS DE CERCLE

       

       

desc_cercles_imatge.JPG

 

RECURSOS I ADRECES D'INTERÈS

 Captura de Pantalla 2021-12-01 a les 18.15.30.png             

                                                                                                                                                                                                                                            

        

                                                                   

 

REFERÈNCIES BILIOGRÀFIQUES

TARGES

                

PREGUNTES RESTAURATIVES (TARGETES)          TARGES NECESSITATS ANVERS           TARGES NECESSITATS REVERS

PREGUNTES RESTAURATIVES A4

desc_cartes cohesió.PNG                                                              desc_Declaració afectiva.PNG

PDF NORMES D'UTILITZACIÓ DE LES CARTES                          PDF  TARGETES DECLARACIÓ AFECTIVA (BUTXACA)

PDF CARTES BLAVES                                                                  PDF  TARGETES DECLARACIONS AFECTIVES A4

PDF CARTES GROGUES

PDF CARTES VERMELLES