16/2018, relatiu al projecte de decret pel qual es regula el règim disciplinari de la funció pública de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

relatiu al projecte de decret pel qual es regula el règim disciplinari de la funció pública de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Comissió de treball: Comissió de Treball d’Ocupació i Relacions Laborals

Matèria:

- Funció Pública

Per a més informació podeu descarregar el següent document