esdeveniment

09
nov a 2023
2   Esdeveniments
Esdeveniments

Audiència amb el president del Parlament de les Illes Balears

09/11/2023 a les 10:00 - 09/11/2023 a les 12:00

El president del Parlament de les Illes Balears rep en audiència una comitiva del CES encapçalada pel nostre president, Rafel Ballester Salvà, i formada pel president de la comissió de treball per a l'elaboració de la Memòria 2022, Carles Mulet Forteza; el cap del servei jurídic del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, per suplència de la Secretaria General del CES (BOIB núm. 128, de 16 de setembre), Juan Francisco Servera Villena, i la cap d'estudis del CES i directora de la Memòria del CES, Anna Grau Casajust, per fer entrega de la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2022.

Posteriorment, es farà una roda de premsa i s’hi tractaran les dades sobre l’economia, el mercat de treball i la societat de les Illes Balears l’any 2022

Lloc: Parlament de les Illes Balears

Esdeveniments

Presentació pública de la Memòria del CES 2022

09/11/2023 a les 19:00 - 09/11/2023 a les 20:00

Presentació pública de la Memòria del CES sobre l'economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2022

Lloc: Cambra de Comerç

Torna