inici . inicio

desc_símbolo youtube ok.png    desc_símbolo instagram.png   desc_logo twiter.jpg   desc_símbolo facebok.png

esdeveniment

Esdeveniments

Plenari 2/2019

11/06/2019 a les 10:30 - 11/06/2019 a les 11:30

CONVOCATÒRIA DEL PLE DEL CONSELL ECÒNOMIC I SOCIAL

D’acord amb el que disposa l’article 14 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, us convoc a la sessió del Ple del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, la qual tindrà lloc el dia 11 de juny a les 10:00 hores en primera convocatòria, i a les 10:30 hores en segona convocatòria, a Ca n’Oleo (carrer de l’Almudaina, 4). Es prega assistència en segona convocatòria.

Ordre del dia

L’ordre del dia del Ple és el següent:

1.- Lectura i, si s’escau, aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.- Presentació de la publicació del CES Informe d’activitats 2017-2018.

3.- Dictamen Estudi Horitzó 2030: aprovació del calendari i metodologia de sessions de les tres comissions.

4.- Valoració III Jornada CES Euroregió: Declaració conjunta i aprovació del pla futur d’actuació.

5.- Informació sobre l’estat de la memòria 2018.

6.- Informació relativa als convenis subscrits durant el darrer trimestre.

7.- Informació relativa als dictàmens aprovats durant l'any 2019.

8.- Informació relativa a l’execució pressupostària durant el primer semestre.

9.- Precs i preguntes.

Per a més informació podeu descarregar el següent document

Arxiu application/pdf, 322691 bytes - Convocatòria Plenari 2 2019.pdf