Torna

Avaluació de competències professionals

Processos d'avaluació

I avaluació Període avaluat: 18/11/2017 a 31/03/2018
II avaluació Període avaluat: 01/04/2018 a 31/12/2018
III avaluació Període avaluat: 01/01/2019 a 31/03/2020
IV avaluació Període avaluat: 01/04/2020 a 14/02/2021
V avaluació Període avaluat: 15/02/2021 a 31/01/2021

VI avaluació

(Darrera actualització 01/02/2023)

Període avaluat: 01/02/2022 a 31/01/2023