Torna

Avaluació de competències professionals

Fase d'entrevistes de devolució de resultats de la V avaluació 360º (15/04/2022 al 14/06/2022)

Una vegada finalitzada la fase d'emplenament dels qüestionaris d'avaluació a través del Portal de Serveis al Personal, comença la fase d'entrevistes individuals per comunicar a les persones els resultats del seu informe d'avaluació.

Per aquest motiu, el personal que és superior jeràrquic ja té disponibles, a través del Portal de Serveis al Personal, els informes del personal que té a càrrec i la documentació necessària per poder desenvolupar l'entrevista i consensuar, si escau, el pla de millora competencial amb la persona avaluada.

Aquesta fase d'entrevistes estarà oberta des del dia 15 d’abril al dia 14 de juny de 2022.

A partir del dia 15 de maig de 2022, totes les persones podran accedir al seu informe d'avaluació a través de l'apartat Avaluació 360º del menú del Portal de Serveis al Personal.

De moment, les persones que heu emplenat el qüestionari d’autoavaluació, ja podeu consultar l’informe corresponent a través del Portal.

Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu contactar amb nosaltres a través de l'adreça avaluacio360@caib.es