Torna

Avaluació de competències professionals

Publicada la resolució finalitzadora del procediment de la V avaluació

En el BOIB núm. 129, de 4 d'octubre de 2022, s'ha publicat la resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual finalitza el procediment d'avaluació de competències professionals que s'ha d'aplicar al personal funcionari i al personal laboral de serveis generals corresponent al període comprès entre el 15 de febrer de 2021 i el 31 de gener de 2022 (V avaluació), i per la qual es posen a disposició de les persones avaluades els informes d'avaluació definitius.

Totes les persones poden accedir al seu informe d'avaluació definitiu a través de l'apartat Avaluació 360º del menú del Portal de Serveis al Personal.

Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu contactar amb nosaltres a través de l'adreça avaluacio360@caib.es

PDF Resolució finalitzadora del procediment de la V avaluació