Govern de les Illes Balears

Registro de convenios y acuerdos

Datos del convenio

Convenio

Sección: 6 - Altres
Número: 2018/6/127
Materia: Altres
Título: Conveni marc de col·laboració entre el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES) i la Fundació Marilles en matèria socioeconòmica i mediambiental

Suscripción

Lugar: Palma
Fecha: 07/06/2018

Partes (Entidades firmantes)

Otras entidades firmantes

  • Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES)
  • Fundació Marilles

Objeto

Col·laborar, dins el marc dels respectius àmbits d'actuació, en activitats de participació, assessorament, estudi, investigació i divulgació en matèria socioeconòmica i mediambiental.

Vigencia

Estado: Vigente
Plazo inicial de vigencia desde: 07/06/2018
hasta: 06/06/2019
Previsión de prórroga: 

Acuerdos de prórroga

Plazo de vigencia desde: 07/06/2019
Pròrroga automàtica

Documento del convenio

PDF del convenio (PDF)
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears