Govern de les Illes Balears

Registre de Convenis i Acords

Dades del conveni

Conveni

Secció: 6 - Altres
Número: 2018/6/127
Matèria: Altres
Títol: Conveni marc de col·laboració entre el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES) i la Fundació Marilles en matèria socioeconòmica i mediambiental

Subscripció

Lloc: Palma
Data: 07/06/2018

Parts (Entitats signants)

Altres entitats signants

  • Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES)
  • Fundació Marilles

Objecte

Col·laborar, dins el marc dels respectius àmbits d'actuació, en activitats de participació, assessorament, estudi, investigació i divulgació en matèria socioeconòmica i mediambiental.

Vigència

Estat: Vigent
Termini inicial de vigència des de: 07/06/2018
fins a: 06/06/2019
Previsió de pròrroga: Si

Acords de pròrroga

Termini de vigència des de: 07/06/2019
Descripció del termini de pròrroga: Pròrroga automàtica

Document del conveni

PDF del conveni (PDF)
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears