Govern de les Illes Balears

Registro de convenios y acuerdos

Datos del convenio

Convenio

Sección: 6 - Altres
Número: 2018/6/126
Materia: Educació
Título: Conveni entre el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES) i la Universitat de les Illes Balears (UIB) per a la realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars i extracurriculars d'estudiants de grau i postgrau de títols oficials i propis de la UIB

Suscripción

Lugar: Palma
Fecha: 23/05/2018

Partes (Entidades firmantes)

Otras entidades firmantes

  • Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES)
  • Universitat de les Illes Balears (UIB)

Objeto

Establir el marc de col·laboració entre la UIB i l'entitat col·laboradora per possibilitar la realització de pràctiques externes segons les condicions particulars de cada modalitat, establertes en l'annex 1 del conveni.
Modalitat I: Pràctiques curriculars: les que els estudiants realitzen com a activitats acadèmiques integrants del seu pla d'estudis.
Modalitat II: les que els estudiants realitzen amb caràcter voluntari durant el seu període de formació i que, tot i no estar incloses als seus plans d'estudis, poden ser objecte de reconeixement de les comissions de reconeixement i transferència de crèdits, de conformitat amb el que estableix l'art. 1.4.b) de la normativa de pràctiques de la UIB.

Vigencia

Estado: Vigente
Plazo inicial de vigencia desde: 23/05/2018
Previsión de prórroga: 
Observaciones vigencia: La vigència s'estendrà fins a la finalització de l'any acadèmic i serà renovable automàticament per anys acadèmics en cas que no es denunciï.

Documento del convenio

PDF del convenio (PDF)
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears