Govern de les Illes Balears

Registro de convenios y acuerdos

Datos del convenio

Convenio

Sección: 4 - Entitats locals i associacions d'entitats locals
Número: 2018/4/103
Materia: Educació
Título: Acord marc de cooperació entre el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears i la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme dins activitats de formació pràctica i investigació científica en l'àrea de l'economia social

Suscripción

Lugar: Palma i MAtaró
Fecha: 13/02/2018

Partes (Entidades firmantes)

Otras entidades firmantes

  • Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES)
  • Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme

Objeto

Col·laborar, dins el marc dels respectius àmbits d'actuació, en activitats de formació pràctica i investigació científica en l'àrea de l'Economia Social.

Vigencia

Estado: Vigente
Plazo inicial de vigencia desde: 13/02/2018
hasta: 12/02/2019
Previsión de prórroga: 

Acuerdos de prórroga

Plazo de vigencia desde: 13/02/2019
Renovació automàtica.

Documento del convenio

PDF del convenio (PDF)
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears