Govern de les Illes Balears

Registre de Convenis i Acords

Dades del conveni

Conveni

Secció: 4 - Entitats locals i associacions d'entitats locals
Número: 2018/4/103
Matèria: Educació
Títol: Acord marc de cooperació entre el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears i la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme dins activitats de formació pràctica i investigació científica en l'àrea de l'economia social

Subscripció

Lloc: Palma i MAtaró
Data: 13/02/2018

Parts (Entitats signants)

Altres entitats signants

  • Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES)
  • Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme

Objecte

Col·laborar, dins el marc dels respectius àmbits d'actuació, en activitats de formació pràctica i investigació científica en l'àrea de l'Economia Social.

Vigència

Estat: Vigent
Termini inicial de vigència des de: 13/02/2018
fins a: 12/02/2019
Previsió de pròrroga: Si

Acords de pròrroga

Termini de vigència des de: 13/02/2019
Descripció del termini de pròrroga: Renovació automàtica.

Document del conveni

PDF del conveni (PDF)
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears