2 d’abril 2024 Conselleria de Famílies i Afers Socials

La Conselleria de Famílies i Afers Socials convoca les subvencions per a projectes d’educació per a la transformació social

Foto de noticia

La Conselleria de Famílies i Afers Socials ha convocat les subvencions per a projectes d’educació per a la transformació social (EpTS) amb un import màxim de 350 mil euros.

Aquesta línia d’ajuts, fora de l’àmbit dels centres educatius, es gestionarà a través de la Direcció General de Cooperació i Immigració.

Segons especifica la resolució publicada avui en el BOIB, els projectes i les activitats d’EpTS han d’impulsar els valors de la solidaritat, la tolerància, l’equitat i la justícia en l’àmbit de la comunitat balear. Concretament, han de tenir com a objectius generar en el conjunt de la comunitat educativa i en la població en general coneixements, valors i actituds per a una cultura de la solidaritat compromesa amb la lluita contra la pobresa i l’exclusió, amb les causes que provoquen aquestes desigualtats entre països així com el desenvolupament humà incloent, equitatiu i sostenible que contribueixi a transformar la societat.

Les entitats que s’acullin a aquesta subvenció han d’estar radicades a les Illes Balears i han de dur a terme activitats en matèria de cooperació al desenvolupament i solidaritat. El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat la convocatòria en el BOIB.