Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDUSTRIA I NAVEGACIÓ D'EIVISSA I FORMENTERA

Núm. 350578
Convocatòria per al desenvolupament de plans de màrqueting online per a les empreses d'Eivissa i Formentera

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d'Eivissa i Formentera informa de la Convocatòria Pública per al desenvolupament de Plans de Màrqueting en línia, efectuats a través d'un assessorament, en el marc del programa TIC Negocis: Màrqueting En línia, amb el finançament de la Direcció General d'Innovació de la Conselleria Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica del Govern dels Illes Balears del 2023, respectant els principis de publicitat, lliure concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació.

Primer. – Objecte.

Contribuir a la millora de la competitivitat de les pimes d'Eivissa i Formentera, mitjançant la utilització del Màrqueting en línia en les seves estratègies empresarials com a eina competitiva clau per a aconseguir un creixement econòmic sostingut.

Segon. – Beneficiaris.

Pimes i autònoms, de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç d'Eivissa i Formentera, que es trobin donades d'alta en el Cens de l'IAE.

Tercer. – Convocatòria.

El text complet d'aquesta convocatòria està a la disposició de les empreses en la pàgina web de la Cambra de Comerç

https://www.camaraibizayformentera.com

En aquesta adreça podrà descarregar-se, juntament amb la convocatòria, la documentació necessària per a realitzar la sol·licitud.

Quart. - Plans de màrqueting en línia

El pressupost disponible en aquesta convocatòria per als serveis de suport al Màrqueting En línia és de 10.000 euros. A títol informatiu, s'indica que el cost global del projecte TIC Negocis: Màrqueting en línia és de 1.428,00€ per empresa; sent el cost de l'elaboració dels diagnòstics per part del consultor homologat de 700 € + IVA.

Aquests serveis són gratuïts per a les empreses i es realitzen en el marc de les funcions de caràcter públic-administratiu encomanades a les Cambres de Comerç en la Llei Bàsica 4/2014, per a enfortir el teixit empresarial.

El pla de màrqueting en línia inclourà, entre altres: resum executiu, descripció de l'empresa, anàlisi de situació actual, identificació de necessitats i informe de recomanacions.

Cinquè. – Termini per a la presentació de Sol·licituds.

El termini per a la presentació de sol·licituds en la referida seu s'obrirà a les 09.30 del 05 de juny en els termes previstos en la present convocatòria disponible en la pàgina web de la Cambra de Comerç https://www.camaraibizayformentera.com i fins a les 14:00h del dia 16 de juny.

 

Eivissa, 24 de maig de 2023

La secretària general María Dolores Tur Clapés