Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 41/2022 de 21 de novembre pel qual s'aprova el Pla d'Estadística de les Illes Balears 2022-2025

    Número d'edicte 9977 - Pàgines 47168-47218

   • ELI logo
  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 42/2022, de 21 de novembre, regulador de la Comissió de Garantia i Avaluació del Dret a la Prestació de l’Ajuda per Morir i del Registre de professionals sanitaris objectors de consciència a l'eutanàsia de les Illes Balears

    Número d'edicte 9979 - Pàgines 47219-47224

   • ELI logo
  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 43/2022 de 21 de novembre, pel qual es modifica el Decret 65/2007, de 25 de maig, de constitució, organització i funcionament de l’organisme pagador de les despeses del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) a la Comunitat autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 9980 - Pàgina 47225

   • ELI logo
  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei d’escola infantil 0 a 3 anys

    Número d'edicte 9952 - Pàgines 47226-47227

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

   • Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal taxa guarderia infantil

    Número d'edicte 9960 - Pàgina 47228