Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT D'ESTELLENCS

   • Aprovació definitiva del pressupost General de l'Ajuntament d'Estellencs de l'exercici 2022

    Número d'edicte 7674 - Pàgines 37233-37234

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Aprovació definitiva segon expedient de modificació de crèdito de 2022 i de modificació de l'annex de subvencions nominatives

    Número d'edicte 7603 - Pàgina 37235

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Aprovació definitiva modificació bases execució pressupost 2022

    Número d'edicte 7634 - Pàgina 37236

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN

   • Aprovació definitiva del Pressupost General Municipal i la plantilla de personal de l’exercici 2022

    Número d'edicte 7591 - Pàgines 37237-37238

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

   • Aprovació definitiva modificació crèdits romanent tresoreria

    Número d'edicte 7691 - Pàgines 37239-37240

  • MANCOMUNITAT MIGJORN MALLORCA

   • Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdit a càrrec del romanent de tresoreria. exp 126/2022

    Número d'edicte 7675 - Pàgina 37241