Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Acord d’aprovació definitiu de l’expedient número 3 de modificació de crèdit en el pressupost del Consorci Serra de Tramuntana de l’exercici de 2022, per suplement de crèdit (Desistiment de projectes)

    Número d'edicte 7354 - Pàgines 36069-36070

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Aprovació definitiva de la Modificació Puntual del Pla general d'ordenació urbana d'Alaior

    Número d'edicte 7365 - Pàgina 36071

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic dels serveis de l’Escola Infantil de 1r cicle Es Nieró

    Número d'edicte 7414 - Pàgines 36072-36073

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Aprovació definitiva ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei d'educació infantil (primer cicle) a l'escola pública infantil des Mercadal

    Número d'edicte 7350 - Pàgines 36074-36079

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Modificació pressupostària núm. 9/2022, per crèdit extraordinari

    Número d'edicte 7331 - Pàgina 36080

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Modificació pressupostària núm. 13/2022, crèdit extraordinari

    Número d'edicte 7333 - Pàgines 36081-36082

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació definitiva modificació de les Bases d'Execució del pressupost 2022

    Número d'edicte 7418 - Pàgina 36083

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Aprovació definitiva modificació pressupostària 10/2022

    Número d'edicte 7366 - Pàgina 36084

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Aprovació definitiva de la modificació de crèdits núm 10/2022 del Pressupost municipal de l’Ajuntament de Mancor de la Vall, sota la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria

    Número d'edicte 7381 - Pàgina 36085

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Acord del Ple de l'Ajuntament de Mancor de la Vall pel qual s'aprova definitivament l'expedient de modificació de crèdits n º 13/2022 del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb càrrec al Romanent líquid de Tresoreria

    Número d'edicte 7387 - Pàgina 36086

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació definitiva de la modificació del Pressupost 2022 de l'ICOM

    Número d'edicte 7371 - Pàgina 36087

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'annex d'inversions del Pressupost 2022

    Número d'edicte 7372 - Pàgina 36088