Direcció General d'Esports

Català/inici

Castellano/inicio

 

  1. Respectar tots els esportistes que participen a la competició.
  2. Mantenir una actitud cordial amb la resta del públic espectador (mares,pares, amics, amigues, etc.).
  3. Reconèixer amb aplaudiments les bones jugades de tots els esportistes, no només les d'un equip.
  4. No insultar ni adoptar maneres ofensives cap als àrbitres, els jutges i els entrenadors.
  5. Difondre els continguts d'aquest decàleg entre el públic espectador.
  6. Mostrar respecte davant les decisions dels entrenadors i dels tècnics.
  7. No cridar als esportistes si cometen errades, no corejar càntics despectius ni mostrar comportaments que distorsionin el bon ambient durant la competició.
  8. Evitar qualsevol comportament de violència masclista.
  9. Col·laborar amb les persones responsables de les instal·lacions esportives a mantenir-les netes i no tirar cap objecte al terra o a l'espai esportiu.
  10. Aplaudir totes les accions que suposin la defensa del joc net entre els esportistes.