Direcció General d'Esports

Català/inici

Castellano/inicio

  1. Valorar l'esforç que fa el meu fill o filla per compaginar els estudis i l'esport.
  2. Col·laborar perquè el meu fill o filla experimenti més d'una modalitatesportiva en les primeres etapes educatives (educació primària i secundària).
  3. Donar suport a la decisió del meu fill o filla a l'hora de triar o decidir una determinada pràctica esportiva, d'acord amb els seus interessos, senseinfluir en la seva decisió i sense fer judicis sexistes sobre l'esport que esculli.
  4. Assegurar-me que els entrenadors o tècnics del meu fill o filla estiguin ben formats i que tenguin com a principal objectiu la millora integral dels esportistes.
  5. Implicar-me en la formació esportiva del meu fill o filla, adreçada a la millora de la seva salut i de les seves capacitats físiques i psíquiques.
  6. Col·laborar en les tasques del club.
  7. Tenir un reforç positiu en totes les accions del meu fill o filla, sigui quin sigui el resultat.
  8. Animar en tot moment el meu fill o filla i també els seus companys i adversaris.
  9. Donar exemple duent una vida saludable i practicant algun tipus d'activitat física o esportiva.
  10. Mostrar un absolut respecte a les decisions dels entrenadors i dels àrbitres.