Direcció General d'Esports

Català/inici

Castellano/inicio  1. Donar el millor de mi mateix com a persona.
  2. Gaudir fent esport i cuidar la meva salut.
  3. Respectar els companys, els adversaris, els entrenadors, els àrbitres i el públic.
  4. Utilitzar amb seny i cura el material i les instal·lacions esportives.
  5. Mostrar solidaritat i cooperació amb els companys, els entrenadors i els adversaris.
  6. Dialogar en qualsevol situació problemàtica i fomentar la resolució de conflictes.
  7. Fer feina en equip per aconseguir uns resultats millors.
  8. Tenir tolerància i solidaritat amb les altres persones, acceptar-ne les debilitats i els errors, i ajudar-les quan ho necessitin.
  9. Acceptar els èxits i els fracassos i aprendre'n al màxim de l'experiència.
  10. Sacrificar l'interès particular en benefici de l'equip.