Torna

Transport Marítim

RELACIÓ TAXES 2020


CONCEPTE


TAXES DEL SERVEI MARÍTIM 2020

 

903 SERVEIS ADMINISTRATIUS GENERALS EN MATÈRIA DE TRANSPORTS EUROS
8.1.1 Expedició de certificat 7,46
8.1.2 Compulsa de document 3,49
8.1.3 Diligència de llibre o document
7,46
8.1.4 Expedició de duplicat o copia de document
7,46
8.1.5 Consulta d'expedient arxivat
3,49
8.1.6 Inscripció en el registre
7,46
8.1.7 Expedició de models oficials
3,49

 

Taxa pel reconeixement de la capacitació per a l'exercici d'activitats nàutiques recreatives

N11 EXPEDICIÓ DEL TÍTOL I LA TARGETA D'IDENTITAT NÀUTICA RECREATIVA EUROS
5.7.1.1 Títol i targeta de capità de iot
120,63
5.7.1.3 Títol i targeta de patró de iot
29,23
5.7.1.5 Títol i targeta de patró d'embarcacions recreatives
29,23
5.7.1.14 Títol i targeta de Patró per a navegació bàsica
29,23
5.7.1.15 Autorització per al maneig de motos aquàtiques
29,23
5.7.1.12 Convalidació de titulació nacional
12,18
5.7.1.13 Renovació de la targeta d'identitat nàutica recreativa
6,95
N11 EXÀMENS TEÒRICS PER A L'OBTENCIÓ DE TITULACIONS DE NÀUTICA RECREATIVA EUROS
5.7.2.1 Capità de iot
99,68
5.7.2.2 Patró de iot
79,82
5.7.2.4 Patró d'embarcacions recreatives
59,83
5.7.2.5 Patró per a navegació bàsica
59,83

 

Taxa per la realització d'exàmens pràctics per a l'obtenció de titulacions nàutiques d'esplai (consultar disponibilitat en la DG de Ports i Aeroports)

N11 EXÀMENS PRÀCTICS EUROS
8.6.1 Capità de iot
149,62
8.6.2 Patró de iot
99,74
8.6.3 Patró d'embarcacions recreatives
79,82
8.6.4 Patró per a navegació bàsica
49,92

 

Taxa pel lloguer d'embarcacions d'esplai (xàrter)

16F LLOGUER D'EMBARCACIONS D'ESPLAI
EUROS
5.6.1 Autorització referida a embarcacions d'esbarjo per llogar, de fins a 10 metres d'eslora
47,02
5.6.2 Autorització referida a embarcacions d'esbarjo per llogar, de més de 10 i fins a 15 metres d'eslora
94,11
5.6.3 Autorització referida a embarcacions d'esbarjo per llogar, de més de 15 metres d'eslora
141,12

 

Taxa per l'autorització per a l'exercici de l'activitat d'escoles nauticoesportives i centres lucratius d'activitats subaquàtiques

N12 ESCOLES NAUTICOESPORTIVES I CENTRES LUCRATIUS D'ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES
EUROS
8.5.1 Autorització per a l'activitat de les escoles nauticoesportives i els centres lucratius d'activitats nàutiques i subaquàtiques
46,13

 

Bonificacions

En aquest darrer concepte N12 s’ha d’aplicar una bonificació del 100 % a la quota tributària. En aquest cas no és necessari presentar la declaració tributària corresponent.