Torna

Transport Marítim

PATRÓ DE MOTO NÀUTICA (A i B)

PATRÓ DE MOTO NÀUTICA (A i B)

Atribucions:

  • Patró de moto nàutica A: conducció de motos nàutiques de potència igual o superior a 110 CV.
  • Patró de moto nàutica B: conducció de motos nàutiques de potència superior a 55 CV i inferior a 110 CV.

Condicions per a l'obtenció:

  • Ser major de 18 anys o de 16 anys amb el consentiment dels pares o tutors.
  • Aprovar l'examen teòric corresponent.
  • Acreditar la superació d'un curs pràctic d'una durada mínima de tres hores impartit per una escola autoritzada.
  • Acreditar l'aptitud psicofísica (mitjançant certificat mèdic).

Més informació: