Torna

Transport Marítim

Calendari d'exàmens 2020

Es recorda que, a més del pagament de taxes, s'ha de fer la sol·licitud la corresponent sol·licitud d'examen. Fer únicament el pagament de taxes NO dona dret a examinar-se.

A la vista de les sol•licituds presentades i de les disponibilitats de personal i infraestructures, el president del Tribunal pot acordar ampliar les dates per dur a terme els exàmens en un dia addicional, anterior o posterior a les dates indicades a l'apartat tercer de l'annex primer de la "Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 6 de juliol de 2020 per la qual es modifica la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 17 de gener de 2020 per la qual es convoquen els exàmens per a l’obtenció de titulacions per al govern d’embarcacions d’esbarjo".

 

a) Les proves de la primera convocatòria d’exàmens teòrics de l’any 2020, la realització dels quals es va veure suspesa per l’Acord del Consell de Govern de 13 de març de 2020 pel qual s’aprova el Pla de Mesures Excepcionals per Limitar la Propagació i el Contagi de la COVID-19, es duran a terme en les localitats i en les dates següents:

 

PALMA

— Capità de iot: 24 de juliol (divendres dematí).

— Patró de iot: 24 de juliol (divendres dematí).

— Patró d’embarcacions d’esbarjo: 25 de juliol (dissabte dematí).

— Patró per a navegació bàsica: 25 de juliol (dissabte dematí).

 

MENORCA/EIVISSA

— Capità de iot: 22 i 23 de juliol (dimecres i dijous).

— Patró de iot: 22 i 23 de juliol (dimecres i dijous).

— Patró d’embarcacions d’esbarjo: 22 i 23 de juliol (dimecres i dijous).

— Patró per a navegació bàsica: 22 i 23 de juliol (dimecres i dijous).

 

b) Per participar en la segona convocatòria d’exàmens teòrics de l’any 2020, el termini de presentació de sol·licituds comença el 26 d’agost i acaba el 3 de setembre. Els exàmens es duran a terme en les localitats i en les dates següents:

 

PALMA

— Patró d’embarcacions d’esbarjo: 2 i 3 d’octubre (divendres i dissabte).

— Patró per a navegació bàsica: 2 i 3 d’octubre (divendres i dissabte).

 

MENORCA/EIVISSA

— Patró d’embarcacions d’esbarjo: 1 d’octubre (dijous).

— Patró per a navegació bàsica: 1 d’octubre (dijous).

 

c) Per participar en la tercera convocatòria d’exàmens teòrics de l’any 2020, el termini de presentació de sol·licituds comença el 30 d’octubre i acaba el 9 de novembre. Els exàmens es duen a terme en les localitats i en les dates següents:

 

PALMA

— Capità de iot: 18 de desembre (divendres).

— Patró de iot: 18 de desembre (divendres).

— Patró d’embarcacions d’esbarjo: 19 de desembre (dissabte).

— Patró per a navegació bàsica: 19 de desembre (dissabte).

           

MENORCA/EIVISSA

— Capità de iot: 15 i 16 de desembre (dimarts i dimecres).

— Patró de iot: 15 i 16 de desembre (dimarts i dimecres).

— Patró d’embarcacions d’esbarjo: 15 i 16 de desembre (dimarts i dimecres).

— Patró per a navegació bàsica: 15 i 16 de desembre (dimarts i dimecres).

Resolució de convocatòria:

- Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 17 de gener de 2020 per la qual es convoquen els exàmens per a l’obtenció de titulacions per al govern d’embarcacions d’esbarjo

- Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 6 de juliol de 2020 per la qual es modifica la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 17 de gener de 2020

- Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 26 d'octubre de 2020 per la qual es modifica la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 6 de juliol per la qual es modifica la Resolució de 17 de gener de 2020