Portal Transparència

INFORMACIÓ SOBRE ELS CÀRRECS PÚBLICS I EL PERSONAL EVENTUAL

Podeu consultar tota la informació sobre els càrrecs públics i el personal eventual en aquesta pàgina.

AVÍS: Aquesta pàgina es va completant de manera progressiva a mesura que es produeixen els nous nomenaments.