Portal Transparència

Conselleria de Medi Ambient i Territori

Informació jurídica > Expedients en exposició pública > Conselleria de Medi Ambient i Territori

PROCESSOS VIGENTS

OBERT FINS

ENLLAÇ BOIB ENLLAÇ PÀGINA MATERIA

Informació pública de la documentació corresponent a la revisió de l’autorització ambiental integrada de l’àrea de gestió de residus de Ca Na Putxa promoguda per UTE GIREF, vista la Decisió d’execució de la Comissió, de 10 d’agost de 2018, per la qual s’estableixen les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) en el tractament de residus d'acord a la Directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i deL Consell

11/05/23 Núm. 38 25/03/23 Docum.

RESIDUS

Informació Pública de l'expedient 4659/2019 relativa al projecte de drenatge transversal al camí de s'Hort d'en Nebot entre parcel·les 66 i 65 del polígon 11 i parcel·les 78 i 94 del polígon 16. TM Son Servera

03/05/23 Núm. 40 30/03/23

RECURSOS HÍDRICS

Informació Pública de l'expedient 3940/2019 relativa al projecte de legalització de porxo en vivenda unifamiliar aïllat, polígon 4, parcel·la 75, al terme municipal de Santa Eulària des Riu

03/05/23 Núm. 40 30/03/23

RECURSOS HÍDRICS


Informació Pública de l'expedient 2021/02371E relativa al "projecte de noves xarxes AT a 15kV per interconnexió dels CT132 Sa Taberneta i CT117 Ses Marjades amb els CT050 Futbol i CT019 Ca'n Rave" del terme municipal de Sóller

03/05/23 Núm. 40 30/03/23

RECURSOS HÍDRICS


Informació Pública de l'expedient 1500/2020 relativa a la construcció d'un habitatge i dotació de infraestructures a la finca "Can Vicent Felix" al c/ des Polps, en zona policia de Torrents, al terme municipal de Sant Josep sa Talaia

28/04/23 Núm. 39 28/03/23

RECURSOS HÍDRICS

Informació Pública de l'expedient 1798/2018 relativa al projecte de construcció d'una vivenda unifamiliar aïllat amb piscina, C/Alzina, 4, al terme municipal d'Alcúdia

26/04/23 Núm. 38 25/03/23 Docum.

RECURSOS HÍDRICS

Informació pública de la documentació corresponent a la revisió de l’Autorització Ambiental Integrada de la planta de tractament d’oli mineral usat a nom de WORP Islas Balears, SL , vista la decisió d’execució de la Comissió, de 10 d’agost de 2018, per la qual s’estableixen les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) en el tractament de residus d’acord a la directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell

26/04/23 Núm. 31 11/03/23 Docum.

RESIDUS

Informació Pública de l'expedient 2022/01501E relativa al projecte Gimnàs CEIP Ses Rotes Velles al terme municipal de Calvià, a zona de policia de torrents i zona inundable 21/04/23 Núm. 36 21/03/23 Docum.

RECURSOS HÍDRICS

Informació Pública de l'expedient 2628/2020 relativa al projecte bàsic de piscina i portxo anexes a l'habitatge existent, al carrer camí del Rei 8, Portals Nous, al terme municipal de Calvià, a zona de policia de torrents 18/04/23 Núm. 34 16/03/23 Docum.

RECURSOS HÍDRICS


Informació Pública de l'expedient 4416/2020 relativa al projecte de l’obra canonada d'abastiment d'aigua potable des de son Carrió fins als dipòsits de Son Renou per sota de la Ctra. de Sa Torre Nova TM Sant Llorenç des Cardassar

18/04/23 Núm. 34 16/03/23 Docum.

RECURSOS HÍDRICS

Informació pública relativa a la sol·licitud de concessió d'aigües subterrànies CAS_2106 de la Comunitat de Regants Davant S'Arraval, en constitució, per a reg, al terme municipal de Maria de la Salut sobre el sondeig A_S_12641, situat a la parcel·la 107 del polígon 3 al TM de Maria de la Salut, amb referència cadastral 07035A003001070000LB

15/04/23 Núm. 38 25/03/23

RECURSOS HÍDRICS

Informació pública relativa a la sol·licitud de concessió d'aigües per a subministrament públic de Artà, Expedient núm : CAS_1725 (ARE_3660; AAS_14016)

10/04/23 Núm. 36 21/03/23

RECURSOS HÍDRICS


Informació pública de la documentació corresponent a la revisió de l’autorització ambiental integrada del centre de recepció, emmagatzematge i transferència de residus a Sant Antoni de Portmany, promogut per SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U, vista la Decisió d’execució de la Comissió, de 10 d’agost de 2018, per la qual s’estableixen les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) en el tractament de residus d'acord a la Directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell

05/04/23 Núm. 23 21/02/23 Docum.

RESIDUS

Informació pública de la documentació corresponent a la revisió de l’autorització ambiental integrada de la instal·lació de recepció, emmagatzematge i transferència de residus al dic de l’oest de palma, promogut per Sertego Servicios Medioambientales, S.L.U., vista la decisió d’execució de la comissió, de 10 d’agost de 2018, per la qual s’estableixen les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (mtd) en el tractament de residus d'acord a la directiva 2010/75/UE del parlament europeu i del consell

05/04/23 Núm. 23 21/02/23 Docum.

RESIDUS

Informació Pública de l'expedient 393/2021 relativa a l'afectació per Zona de Policia de Torrents, pel "Proyecto básico de vivienda unifamiliar aislada y piscina", al polígon 21, parcel·la 62, TM de Selva

31/03/23 Núm. 28 04/03/23 Docum.

RECURSOS HÍDRICS

/