Torna

SERVEI DE TELECOMUNICACIONS

Llistat d'usuaris

La plataforma Webex té un cost que depèn del número d'usuaris que hi estiguin donats d'alta, per això, aquest número s'ha d'intentar optimitzar. No sol ser necessari habilitar un compte per a cada persona que hagi de menester organitzar reunions, és més aconsellable que diferents persones d'una mateixa dependència puguin compartir comptes. Per facilitar aquesta tasca, publicam un llistat de les diferents persones/organitzacions que disposen d'un usuari a la plataforma Webex CAIB.

En cas d'haver de menester un compte d'usuari, ho podeu demanar a través de PINFO, amb firma del secretari general de la conselleria.

Aquest és el llistat actual d'usuaris:

CONSELLERIA
NOM CORREU ELECTRÒNIC
Afers Socials i Esports Carlos Villar cvillar@sgsersoc.caib.es
Afers Socials i Esports Informàtica informaticaserveissocials@caib.es
Afers Socials i Esports Joan Mascarell jmascarell@rinforma.caib.es
Agricultura, Pesca i Alimentació Informàtica informatica@sgaip.caib.es
Agricultura, Pesca i Alimentació Joan Andreu Juan jjuan@fogaiba.caib.es
Agricultura, Pesca i Alimentació Jorge Sánchez jsanchez@sgaip.caib.es
Agricultura, Pesca i Alimentació Paula Valero pvalero@dgagric.caib.es
Agricultura, Pesca i Alimentació Servei Ajudes PAC serveipac@fogaiba.caib.es
Adm. Públiques i Modernització 112 webex.112ib@gmail.com
Adm. Públiques i Modernització Antonio Bernat antoniobernatgirard@gmail.com
Adm. Públiques i Modernització Cata Mir cmir@sgptc.caib.es
Adm. Públiques i Modernització Comissió RAIP craip@caib.es
Adm. Públiques i Modernització DG Emergències dgeicaib@gmail.com
Adm. Públiques i Modernització F. Javier Calderón fjcalderon@dgtic.caib.es
Adm. Públiques i Modernització IBETEC fpons@ibetec.caib.es
Adm. Públiques i Modernització Isabel Oliver formacioprl@caib.es
Adm. Públiques i Modernització Joan Barceló jbarcelo@dgfun.caib.es
Adm. Públiques i Modernització Jordi Fajula jfajula@fundaciobit.org
Adm. Públiques i Modernització Josep Torres joseptorres@dgtic.caib.es
Adm. Públiques i Modernització Marisa Martínez mlmartinez@comunicacio.caib.es
Adm. Públiques i Modernització Memòria Democràtica ilopez@sgapm.caib.es
Adm. Públiques i Modernització Miquel Mascaró mmascaro@dgfun.caib.es
Adm. Públiques i Modernització Rafael Alomar ralomar@dgfun.caib.es
Adm. Públiques i Modernització Ramon Roca rroca@dgtic.caib.es
Adm. Públiques i Modernització Secretaria General secretarigeneral@sgapm.caib.es
Adm. Públiques i Modernització Sílvia Portell sportell@sgapm.caib.es
Educació, Universitat i Recerca DGFPIEAS abaos@dgfpieas.caib.es
Educació, Universitat i Recerca DGPDOCEN fcladera@dgpdocen.caib.es
Educació, Universitat i Recerca DGPICE maperez@dgpice.caib.es
Educació, Universitat i Recerca DG P. Lingüística jlliteres@dgpoling.caib.es
Educació, Universitat i Recerca DGPOC antserra@dgplacen.caib.es
Educació, Universitat i Recerca DG P. Universitària tmagre@dgrdi.caib.es
Educació, Universitat i Recerca Informàtica informatica@sgtedu.caib.es
Educació, Universitat i Recerca Laura Palou lpalou@sgtedu.caib.es
Educació, Universitat i Recerca Llorenç Vinent lvinent@dgadmedu.caib.es
Educació, Universitat i Recerca Rosa Campomar mrcampomar@comunicacio.caib.es
Educació, Universitat i Recerca Secretaria General fjuan1@sgtedu.caib.es
Fundació Dependència Filiberto Ros fros@fbd.caib.es
Hisenda i Relacions Exteriors Antoni Vicens avicens@dgre.caib.es
Hisenda i Relacions Exteriors Javier Feliu de la Peña fjfeliu@proveido.caib.es
Hisenda i Relacions Exteriors Junta Consultiva juntaconsultiva@caib.es
Hisenda i Relacions Exteriors Miguel Ángel Perelló maperello@cbe.caib.es
Medi Ambient i Territori Agents Medi Ambient serveiamas@sgmap.caib.es
Medi Ambient i Territori Comissió Balear MA cmaib@cbma.caib.es
Medi Ambient i Territori DG Espais Naturals afuster@dgmambie.caib.es
Medi Ambient i Territori DG Recursos Hídrics margaritavaquer@dgreghid.caib.es
Medi Ambient i Territori DG Residus residus@caib.es
Medi Ambient i Territori DG Territori territori@dgoterri.caib.es
Medi Ambient i Territori Informàtica informatica@sgtmaoti.caib.es
Medi Ambient i Territori Jaume Vinyas jvinyas@comunicacio.caib.es
Medi Ambient i Territori Servei Jurídic msocias@sgtmaoti.caib.es
Medi Ambient i Territori UGE - Contractació contractaciomaap@caib.es
Mobilitat i Habitatge Informàtica informatica@sgmoh.caib.es
Mobilitat i Habitatge Maria Pizà mpiza@comunicacio.caib.es
Mod. Econòmic, Turisme i Treball CES ces@caib.es
Mod. Econòmic, Turisme i Treball Concepción Sartorio csartorio@sgtturis.caib.es
Mod. Econòmic, Turisme i Treball Esteve Amer eamer@sgtci.caib.es
Mod. Econòmic, Turisme i Treball Hugo Sáenz hsaenz@comunicacio.caib.es
Mod. Econòmic, Turisme i Treball IBESTAT xtuffers@ibestat.caib.es
Mod. Econòmic, Turisme i Treball SOIB - Administració admin@soib.es
Mod. Econòmic, Turisme i Treball SOIB - Informàtica informatica@soib.es
Presidència del Govern Bernat Gual bgual@comunicacio.caib.es
Presidència del Govern Juan Antonio Navarro janavarro@presib.caib.es
Presidència, Cultura i Igualtat Antonio Lorenzo alorenzo@comunicacio.caib.es
Presidència, Cultura i Igualtat Contractació contractaciopresidencia@caib.es
Presidència, Cultura i Igualtat IBDONA franciscohernandez@ibdona.caib.es
Presidència, Cultura i Igualtat IEB - Ciutadella ccciutadella@iebalearics.org
Presidència, Cultura i Igualtat IEB - Ensenyament ensenyament@iebalearics.org
Presidència, Cultura i Igualtat IEB - Manacor ccmanacor@iebalearics.org
Presidència, Cultura i Igualtat IEB - Palma ccpalma@iebalearics.org
Presidència, Cultura i Igualtat Informàtica informatica@comunicacio.caib.es
Presidència, Cultura i Igualtat Informàtica llucio@sgcpres.caib.es
Presidència, Cultura i Igualtat Margalida Bosch mbosch@comunicacio.caib.es
Presidència, Cultura i Igualtat Marta Fernández mfernandez@comunicacio.caib.es
Presidència, Cultura i Igualtat Pep Oliver joliver@dgcultur.caib.es
Presidència, Cultura i Igualtat Pere Bonet pbonet@sgcpres.caib.es
Salut i Consum Maria Antònia Font mafont@dgsanita.caib.es
Salut i Consum Miquel Àngel Crespí mcrespi@sgtsic.caib.es
Salut i Consum Informàtica informatica@sgtsic.caib.es
Transició Energètica Alícia Torrandell atorrandell@comunicacio.caib.es
Transició Energètica José Luis Cortés jlcortes@comunicacio.caib.es