Torna

Servei de Sanitat Forestal

VI Taller sobre complexes feromonals d'insectes forestals

En aquests tallers es presenten diferents estudis i treballs sobre complexes feromonals i també cairomonals de diferents insectes, realitzats durant el darrer any per part del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí i les diferents comunitats autònomes.

Cada any un representant del Servei de Sanitat Forestal hi assisteix per a presentar els treballs que el Servei ha realitzat o promogut a les illes.

Enguany el taller se celebrà a Quart de Poblet (València), dia 22 de febrer de 2011. Des del servei presentàrem els següents treballs:

- Resultats del trampeig de Monochamus galloprovincialis a les Illes Balears durant 2010.

- Assaig d'atraients per a Cerambyx cerdo a Mallorca durant 2010.

 

Aquí en aquest enllaç trobareu l'acta de la reunió i totes les presentaciones fetes pels representants de les diferents comunitats autònomes i del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí.