Torna

Servei de Sanitat Forestal

V Taller sobre complexes feromonals d'insectes forestals

En aquests tallers es presenten diferents estudis i treballs sobre complexes feromonals i també cairomonals de diferents insectes, realitzats durant el darrer any per part del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí i les diferents comunitats autònomes.

Cada any un representant del Servei de Sanitat Forestal hi assisteix per a presentar els treballs que el Servei ha realitzat o promogut a les illes.

L'any 2010 el taller se celebrà a Madrid, dia 4 de març. Des del servei presentàrem els següents treballs:

- Trampeig de Monochamus galloprovincialis (Olivier, 1795) a Mallorca durant 2009.

- Assaig d'atraients de naturalesa cairomonal per a Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758) a Mallorca durant 2009.

 

Aquí en aquest enllaç trobareu l'acta de la reunió i totes les presentaciones fetes pels representants de les diferents comunitats autònomes i del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí.