Torna

Servei de Sanitat Forestal

Xarxes de seguiment de danys forestals

 

A les nostres illes tenim 3 tipus de xarxes de seguiment de danys forestals:

- Xarxa Europea de seguiment de danys, Nivell I.

- Xarxa Europea de seguiment de danys, Nivell II.

- Xarxa Balear de seguiment de danys.

Estat del medi ambient a les Illes Balears 2006-2007