Torna

Servei de Sanitat Forestal

Tornar al llistat de notícies

Plan de control integral contra la processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa Den. & Schiff) en les Illes Balears (2008-2011)

Font: Comunicació impartida en el Congrés Forestal d'Ávila (2009). Autors: Blasco, I., Núñez, L.

Per a més informació podeu descarregar el següent document