Torna

Servei de Sanitat Forestal

  • Enquesta a propietaris de finques forestals d’'alzinar de Mallorca sobre que opinen sobre el Banyarriquer (Cerambyx cerdo) 2015

Quina superfície té la seva finca? (contestació obligatòria)

respostes

En quin terme municipal està ubicada?

respostes

La seva finca forestal, és predominant de:

respostes

Segons la seva opinió, quin és l'estat de la part forestal d’alzinar de la seva finca? (contestació obligatòria)

respostes

Sap perquè té aquest estat? (contestació obligatòria)

respostes

Quins d’aquests motius poden ser? (contestació obligatòria)

respostes

Creu que hi ha banyarriquer (Cerambyx cerdo) a la seva finca? (contestació obligatòria)

respostes

Sabia vostè que el banyarriquer és un insecte protegit a Europa? (contestació obligatòria)

respostes

Considera que s’ha de desprotegir el banyarriquer a Mallorca? (contestació obligatòria)

respostes

Creu necessari realitzar actuacions de control del banyarriquer? (contestació obligatòria)

respostes

Creu que només amb trampes i captures de l’insecte adult és suficient per mantenir els alzinars en bon estat? (contestació obligatòria)

respostes

Creu que s’han de realitzar aquestes actuacions de control a totes les zones incloent els espais naturals protegits de Balears? (contestació obligatòria)

respostes

Creu que la gestió forestal afecta positivament a la conservació de la biodiversitat als boscos de Balears? (contestació obligatòria)

respostes

Considera necessari talar arbres en mal estat per aconseguir el bon estat de la massa forestal d’alzinar? (contestació obligatòria)

respostes

Valoreu l’afectació per malalties i plagues que considera que tenen els boscos de Mallorca. (contestació obligatòria)

respostes

La majoria de la superfície forestal balear és privada. Creu que és necessari que hi hagi contribucions públiques o col·lectives per a la conservació i manteniment dels boscos privats? (contestació obligatòria)

respostes

Valori enumerant d’1 a 5 les següents opcions per a la gestió dels boscos privats de Balears essent 1: "gestió gens adequada" i 5: "gestió molt adequada": (n'heu de contestar al menys 1)

respostes