Servei de Qualitat i Avaluació

El Servei de Qualitat i Avaluació té encomanats les funcions següents, entre d’altres:

  • Coordinar i col·laborar en projectes en matèria de promoció de la qualitat de l'Administració autonòmica.
  • Dur a terme la coordinació o cooperació interdepartamental i donar suport en tasques o procediments en matèria de qualitat, com cartes ciutadanes, difusió de les bones pràctiques o avaluació dels serveis.
  • Desenvolupar actuacions derivades de l'avaluació dels serveis públics i de les polítiques públiques.
  • Col·laborar i cooperar amb altres administracions, organismes i òrgans col·legiats en l'àmbit de l'avaluació i la qualitat.

Actualment, les principals línies d’actuació del Servei de Qualitat i Avaluació són les següents, entre d’altres: