Torna

Qualitat dels Serveis

L'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local estableix les competències pròpies dels municipis i l'article 26 regula els serveis obligatoris (com enllumenat, recollida de residus, neteja viària, clavegueram) i altres serveis segons la població del municipi.

Vistes aquestes competències i serveis, s'ha intentat cercar informació o webs que permetessin comparar la satisfacció o la qualitat dels serveis de tots els municipis de les Illes Balears. No obstant això, no s'ha pogut trobar aquesta informació de forma sistemàtica, només podem oferir informació parcial, en especial de Palma, i en comparació amb municipis de la resta d'Espanya.

1) Subministrament d'aigua:

-Un indicador que sempre resulta d’interès és el que es refereix a la qualitat de l’aigua d’aixeta.

Segons l’informe de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) amb dades de 2014, de 62 municipis, Palma és un dels set amb deficiències, encara que aquestes no són greus. L’aigua es trobava molt mineralitzada i es trobava per damunt, per un marge molt estret, del nivell de nitrats que recomana l’Organització Mundial de la Salut (OMS). 

captura parcial informe agua 2014.PNG

Juntament amb Palma, ciutats com Barcelona, Huelva i Logronyo també tenen deficiències lleus. En canvi, les ciutats amb millor aigua d’aixeta són Burgos, San Sebastián i Las Palmas. Per consultar el quadre comparatiu sencer i l'informe pitjar aquí (data darrera consulta: 25/11/2022).

-Quant al seu preu, també l'OCU va fer un informe sobre el preu de l'aigua en desembre de 2020:

PRECIO DEL AGUA POR CIUDADES DICIEMBRE 2020 - 22102021.PNG

Segons aquest informe, respecte a les tarifes de 2016, el preu ha sofert una lleugera pujada mitjana de l’1,4%. Palma, al igual que l’any 2016, és la quarta més cara per darrere de Múrcia, Barcelona i Alacant.

En la pàgina web d'Aqualia es poden trobar els boletins oficials amb les tarifes de Llucmajor, Formentera, Eivissa, Muro, Santa Eulàlia, Sant Joan, Sant Josep, i Sóller. (Data darrera consulta: 07/12/2022)

- Encara en l’OCU, es pot veure aquí el cost del m³ a desembre de 2020. Palma es troba entre les ciutats més cares (data darrera consulta: 09/12/2022):

COSTE DEL m3 DEL AGUA DICIEMBRE 2020 - 22102021.PNG

-Amb una avaluació més global, es poden consultar els resultats per l'any 2019 del Baròmetre de satisfacció de Serveis Urbans, elaborat per l'Observatori de Serveis Urbans (OSUR), organisme adscrit a l'Associació per l'Excel·lència dels Serveis Públics (AESP). La satisfacció de Mallorca dels seus serveis públics municipals és del 63%, per sota de la mitjana nacional del 75%. També es conclou que hi havia un 38% de satisfacció en la conservació d'espais públics i cura de zones verdes, i un 22 % de satisfets amb la neteja viaria (data darrera consulta: 09/12/2022).

- Segons l’Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram de Palma (EMAYA), l’aigua de consum de la seva xarxa compleix la legislació vigent i l’aigua no presenta valors contaminants com a pesticides o metalls pesants. Si bé normalment es tracta d’una aigua dura, incrustant i amb alta mineralització, a causa de la natura del terreny, es pot millorar amb l’aigua d’aqüífers i de les fonts, amb l’aportació de l’aigua dels embassaments i de l’aigua osmotitzada. La consulta es pot fer per codi postal o zona. En aquesta darrera pàgina web l'ajuntament de Palma ha fet un esforç per millorar la informació que es dóna als ciutadans (data darrera consulta: 12/12/2022).

-Altre web sobre  la qualitat de l’aigua la trobam al Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. En aquest enllaç Qualitat de l'aigua es poden consultar els informes tècnics sobre la qualitat de l’aigua de consum de l’any 2020 i anteriors. Es tracta de tres documents en format PDF. La població de referència de l’informe és el 84,4% de la població censada en 2021, ja que s'exclouen les Zones de Proveïment menors de 50 habitants o que subministren menys de 10 m3 d’aigua al dia.

A l’Informe tècnic s'analitzen aspectes diversos, i es pot trobar un resum de la procedència i de la seva possible repercussió en la salut dels 55 paràmetres analitzats, com per eixample crom, ferro… També s’indica que durant l’any 2021, 2.294 zones de proveïment presentaren aigua no apte en qualque moment de l’any. També hi ha un apartat sobre les inspeccions sanitàries i un altre sobre els incompliments detectats, amb 2.193 deficiències notificades. Es destaca també que un 94,4% del total d’inspeccions donaren un resultat favorable.

Per cada any també hi ha dos annexes de l’informe. L’Annex I conté el llistat de les 10.663 zones de proveïment per comunitats autònomes i províncies; i l’Annex II presenta la informació en 526 taules (data darrera consulta: 15/12/2022).

2) Servei de neteja i manteniment d'espais públics:

-En el següent enllaç, OCU Neteja ciutats, trobam l’estudi de neteja en les ciutats espanyoles feta per l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) en 2019.

L’informe conclou que la situació ha empitjorat des del darrer estudi realitzat en 2015. Per a l’elaboració de l’informe, es va fer una enquesta a 5260 veïns de 60 ciutats, incloses totes les capitals de província més 10 municipis d’entre els més poblats, però varen quedar excloses Ceuta i Melilla per falta de dades.

Els temes de l'enquesta varen ser els següents: situació de la neteja en carrers i voreres, l’estat de parcs i jardins, els excrements animals, l’entorn dels contenidors, la contaminació, i la neteja en els barris de la perifèria, i s’han tingut en compte aspectes com el tipus de gestió, el pressupost per habitant o els recursos utilitzats per les autoritats municipals.

L'informe divideix les ciutats entre les millors puntuades, ciutats en la mitjana,  i les ciutats pitjor valorades, on podem trobar a Palma (vegeu imatge parcial de l'informe).  Segons l’informe, Palma ha caigut 19 punts respecte a 2015.

las ciudades más sucias

Si es volen consultar tots els quadres i tota la informació de l'Informe de l'OCU es pot accedir aquí. (Data darrera consulta: 16/12/2022)

3) Tràfic i accés viari:

No hem trobat cap enquesta o comparativa sobre l'estat del tràfic o de les vies dels municipis de Balears. Però, podem utilitzar una eina particular, com Google Maps Tràfic, per aquesta finalitat. En aquest enllaç podem veure el tràfic en temps real. La següent imatge és un exemple:

Tràfic.PNG

I, a més, apropant el zoom es poden veure les zones en obres en temps real, com es pot observar en la següent imatge:

                                      Obres.PNG

Tornant a la finalitat inicial, conèixer l'estat de les nostres vies i del tràfic, en la part inferior es pot canviar l'opció des de tràfic en directe a tràfic típic, i veure el tràfic de la zona seleccionada per dies de la setmana i per hores, i estudiar quines són les vies més  col·lapsades o amb més problemes de circulació dels nostres municipis (data darrera consulta: 16/12/2022).                            

Tràfic típic.PNG

4) Recollida de residus: 

No hem trobat cap estudi comparatiu relatiu als municipis de Balears, però sí de Palma, com municipi més important de les Balears.

-En concret, sobre la taxa de recollida de residus l'OCU va publicar el 28 de gener de 2021 un estudi sobre l'import d'aquesta taxa, segons el qual Palma té unes de les taxes més elevades i per això surt en els darrers llocs del llistat (per veure l'informe i la taula de forma completa, pitjau el vincle anterior): (Data darrera consulta: 16/12/2022)

        

tasa basura Captura de pantalla 2021-02-23 100528.png

- L'enquesta del III Baròmetre de satisfacció de serveis urbans (OSU 2019) en aquest àmbit mostra un 44% en satisfacció, 14 punts per davall la mitjana nacional. Veure la informació completa aquí. (Data darrera consulta: 19/12/2022)

5) Transport Públic: 

Segons l'Observatori de Serveis Urbans (OSR), l'any 2019, el transport públic de Palma va tenir un 52% de satisfacció i es va situar uns 5 punts per davall de la mitjana nacional. Veure informació completa aquí. (Data darrera consulta: 20/12/2022)