Torna

Qualitat dels Serveis

L'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local estableix les competències pròpies dels municipis i l'article 26 regula els serveis obligatoris (com enllumenat, recollida de residus, neteja viària, clavegueram) i altres serveis segons la població del municipi.

Vistes aquestes competències i serveis, s'ha intentat cercar informació o webs que permetessin comparar la satisfacció o la qualitat dels serveis de tots els municipis de les Illes Balears. No obstant això, no s'ha pogut trobar aquesta informació de forma sistemàtica, només podem oferir informació parcial, en especial de Palma, i en comparació amb municipis de la resta d'Espanya.

1) Subministrament d'aigua:

-Un indicador que sempre resulta d’interès és el que es refereix a la qualitat de l’aigua d’aixeta.

Segons l’informe de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) amb dades de 2014, de 62 municipis, Palma és un dels set amb deficiències, encara que aquestes no són greus. L’aigua es trobava molt mineralitzada i es trobava per damunt, per un marge molt estret, del nivell de nitrats que recomana l’Organització Mundial de la Salut (OMS). 

captura parcial informe agua 2014.PNG

Juntament amb Palma, ciutats com Barcelona, Huelva i Logronyo també tenen deficiències lleus. En canvi, les ciutats amb millor aigua d’aixeta són Burgos, San Sebastián i Las Palmas. Per consultar el quadre comparatiu sencer i l'informe pitjar aquí.

També es pot veure en aquest mapa (data darrera consulta: 28/03/2023),

OCU_AGUA_EN_ESPANA_-_28032023.PNG

-Quant al seu preu, també l'OCU va fer un informe sobre el preu de l'aigua en desembre de 2020:

PRECIO DEL AGUA POR CIUDADES DICIEMBRE 2020 - 22102021.PNG

Segons aquest informe, respecte a les tarifes de 2016, el preu ha sofert una lleugera pujada mitjana de l’1,4%. Palma, al igual que l’any 2016, és la quarta més cara per darrere de Múrcia, Barcelona i Alacant.

En la pàgina web d'Aqualia es poden trobar els boletins oficials amb les tarifes de Llucmajor, Formentera, Eivissa, Muro, Santa Eulàlia, Sant Joan, Sant Josep, i Sóller. (Data darrera consulta: 20/04/2023)

- Encara en l’OCU, es pot veure aquí el cost del m³ a desembre de 2020. Palma es troba entre les ciutats més cares. Concretament, 2,63 €/m³, el mateix valor que Alacant, i només per davall de Barcelona (2,87 €/m³) i Múrcia (3,16 €/m³). (Data darrera consulta: 20/04/2023)

COSTE DEL m3 DEL AGUA DICIEMBRE 2020 - 22102021.PNG

L'organització de consumidors FACUA-Consumidors en Acció (Facua) va realitzar al llarg de 2022 un estudi sobre el preu del consum d'aigua domèstica en 57 ciutats espanyoles, analitzant el cost dels consums en un habitatge model de tres habitacions per dos rangs: 9 m³ i 13 m³. A més, s'ha tingut en compte si el comptador és de 13 mil·límetres (mm) o de 15 mm.
En aquest estudi, de les Balears només apareix Palma, que no es troba ni entre les més cares ni entre les més barates. Les taules es poden veure
aquí. (Data darrera consulta: 13/04/2023)

Facua_precio_agua_2022_-_13042023.PNG

- Amb una avaluació més global, es poden consultar els resultats per a l’any 2022 del IV Baròmetre de satisfacció de Serveis Urbans, elaborat per l'Observatori de Serveis Urbans (OSUR), organisme adscrit a l'Associació per l'Excel·lència dels Serveis Públics (AESP). Palma de Mallorca millora la percepció de tots els seus serveis públics municipals passant d’un 63% el 2019 a un 70% el 2022, superant ara a la mitjana nacional en 7 punts. El subminitrament d’aigua és el servei millor valorat (89%), seguit del transport públic. La neteja viària, en canvi, no aconseguir aprovar en satisfacció, encara que millora respecte a l’any 2019. Globalment, de les 30 ciutats analitzades, Palma ocupa el lloc 14. L’informe sobre Palma es pot descarregar aquí (Data darrera consulta: 02/05/2023)

- Segons l’Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram de Palma (EMAYA), l’aigua de consum de la seva xarxa compleix la legislació vigent i l’aigua no presenta valors contaminants com a pesticides o metalls pesants. Si bé normalment es tracta d’una aigua dura, incrustant i amb alta mineralització, a causa de la natura del terreny, es pot millorar amb l’aigua d’aqüífers i de les fonts, amb l’aportació de l’aigua dels embassaments i de l’aigua osmotitzada. La consulta es pot fer per codi postal o zona. En aquesta darrera pàgina web l'ajuntament de Palma ha fet un esforç per millorar la informació que es dóna als ciutadans (data darrera consulta: 12/05/2023).

- Altre web sobre la qualitat de l’aigua la trobam al Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. En aquest enllaç Qualitat de l'aigua es poden consultar els informes tècnics sobre la qualitat de l’aigua de consum de l’any 2021 i anteriors. Es tracta de quatre documents en format PDF: Informe; Llistat de zones de proveïment; Taules; i Mapes. La població de referència de l’informe és el 84,4% de la població censada en 2021, ja que s'exclouen les Zones de Proveïment menors de 50 habitants o que subministren menys de 10 m3 d’aigua al dia.

A l’Informe tècnic s'analitzen aspectes diversos, i es pot trobar un resum de la procedència i de la seva possible repercussió en la salut dels 55 paràmetres analitzats, com per eixample crom, ferro… També s’indica que durant l’any 2021, 2.294 zones de proveïment (d’un total de 10.663) presentaren aigua no apte en qualque moment de l’any. També hi ha un apartat sobre les inspeccions sanitàries i un altre sobre els incompliments detectats, amb 2.193 deficiències notificades. Es destaca també que un 94,4% del total d’inspeccions donaren un resultat favorable. (Data darrera consulta: 12/05/2023)

2) Servei de neteja i manteniment d'espais públics:

- En el següent enllaç, OCU Neteja ciutats, trobam l’estudi de neteja en les ciutats espanyoles feta per l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) en 2023.

L’informe conclou que la situació ha empitjorat des del darrer estudi realitzat en 2019, que ja havia empitjorat respecte a 2015. Per a l’elaboració de l’informe, es va fer una enquesta a 6.863 veïns de 69 ciutats, tant capitals de província com altres municipis importants. Palma, Alacant i Sevilla son les pitjor valorades. Palma baixa dos punts respecte a 2019 (19 havia baixat el 2019 respecte a 2015), i els barris mencionats com a més bruts són Corea i Son Gotleu. (Data darrera consulta: 15/05/2023)

Satisfaccio_neteja_viaria_2023_-_15052023.PNG

Satisfaccio_neteja_evolucio_28_anys_-_15052023.PNG

3) Tràfic i accés viari:

No hem trobat cap enquesta o comparativa sobre l'estat del tràfic o de les vies dels municipis de Balears. Però, podem utilitzar una eina particular, com Google Maps Tràfic, per aquesta finalitat. En aquest enllaç podem veure el tràfic en temps real. La següent imatge és un exemple:

Tràfic.PNG

I, a més, apropant el zoom es poden veure les zones en obres en temps real, com es pot observar en la següent imatge:

                                      Obres.PNG

Tornant a la finalitat inicial, conèixer l'estat de les nostres vies i del tràfic, en la part inferior es pot canviar l'opció des de tràfic en directe a tràfic típic, i veure el tràfic de la zona seleccionada per dies de la setmana i per hores, i estudiar quines són les vies més  col·lapsades o amb més problemes de circulació dels nostres municipis (data darrera consulta: 17/05/2023).                            

Tràfic típic.PNG

4) Recollida de residus: 

No hem trobat cap estudi comparatiu relatiu als municipis de Balears, però sí de Palma, com municipi més important de les Balears.

-En concret, sobre la taxa de recollida de residus l'OCU va publicar el 28 de gener de 2021 un estudi sobre l'import d'aquesta taxa, segons el qual Palma té unes de les taxes més elevades i per això surt en els darrers llocs del llistat (per veure l'informe i la taula de forma completa, pitjau el vincle anterior): (Data darrera consulta: 17/05/2023)

        

tasa basura Captura de pantalla 2021-02-23 100528.png