Torna

Qualitat dels Serveis

En aquesta pàgina web exposarem alguns dels indicadors sobre l'estat de salut comparant les dades per CCAA i per anys per veure la tendència. Les dades estan extretes i graficades des del web "Indicadores Clave Sistema Nacional de Salud". Aquesta es carrega amb un parell d'anys de retard, per això la informació que es presenta no està afectada per l'actual pandèmia de la Covid-19.

Les abreviatures dels gràfics són: AN (Andalusia), AR (Aragó), IB (Illes Balears), CN (Canàries), CB (Cantabria), CT (Catalunya), VC (Comunitat Valenciana), MD (Madrid), MC (Regió de Múrcia).

1. Esperança de vida al néixer:

L’esperança de vida al néixer és similar en totes les comunitats comparades. Les Illes Balears tenen una diferència aproximada d'any i mig amb Madrid, que té la dada més alta, i amb Andalusia, que té la dada més baixa (data darrera consulta: 13/08/2021).

ESPERANZA VIDA AL NACER 2012-2019 - 13082021.PNG

2. Esperança de vida als 65 anys:

Parescudes són les dades referents a l’esperança de vida als 65 anys. La més alta torna a ser Madrid amb un any i poc més respecte a les Illes Balears, i les més baixes són Múrcia i Andalusia, amb un any menys respecte a la mitja (data darrera consulta: 16/08/2021).

ESPERANZA VIDA 65 AÑOS 2012-2019 - 16082021.PNG

3. Anys de vida saludable al néixer:

En el cas dels anys de vida saludable al néixer, les Illes Balears han baixat lleugerament el 2019 respecte a l’any anterior, però es troben per damunt dels 80 anys. De 2016 a 2018 les Illes havien superat els 81 anys. Ocupen el tercer lloc entre les comunitats autònomes comparades, pràcticament empatant amb Madrid. Aragó i Catalunya encapçalen la llista superant els 81 anys, mentre que el darrer lloc és per Múrcia, que no arriba als 78 anys, encara que ha millorat gairebé dos anys i mig respecte a l’any 2018.

AÑOS DE VIDA SALUDABLE AL NACER 2012-2019Captura.PNG

4. Anys de vida saludable als 65 anys:

Les Illes Balears també es troben entre els primers llocs en el que es refereix als anys de vida saludable als 65 anys, encara que ha empitjorat lleugerament respecte a l'any 2018. Catalunya és l'única que supera els vint anys, i la segueixen Madrid, Aragó i Balears en aquest ordre, totes per damunt dels dinou anys. El darrer lloc l’ocupa Múrcia, lluny de la resta de les comunitats comparades.

AÑOS VIDA SAUDABLE A LOS 65 AÑOS - 26012022Captura.PNG

5. Percentatge de població amb valoració positiva del seu estat de salut:

Les Illes Balears tenen un percentatge molt elevat en el que es refereix al percentatge de població amb valoració positiva del seu estat de salut. De fet, és l'única comunitat on el percentatge supera el 80%. (Data darrera consulta: 30/08/2022)

PORCENTAJE_POBLACION_VALORACION_POSITIVA_2014-2020_-_30082022.PNG

6. Percentatge de població de 65 anys i més anys amb valoració positiva del seu estat de salut:

El següent gràfic fa referència al percentatge de població de 65 anys i més anys amb valoració positiva del seu estat de salut, i es pot veure que les Illes Balears es troben al primer lloc, amb diferència amb la resta de comunitats comparades. Així i tot, s'ha de dir que l'evolució ha estat un poc irregular, amb una significativa baixada en primer lloc, seguida d'una pujada molt pronunciada. També la majoria d'altres comunitats han tingut una evolució irregular.

% població 65 i més amb bona salut fins 2017 16102019.PNG

7. Percentatge de població adulta amb risc de mala salut mental:

En relació amb el percentatge de població adulta amb risc de mala salut mental, les Illes Balears tenen un dels percentatges més baixos - només és millor el de Cantàbria -, mentre que els percentatges més elevats són els d'Andalusia i Múrcia, que superen el 25%.

% risc mala salut mental fins 2017 16102019.PNG

8. Taxa de mortalitat general ajustada per edat per 100.000 hab.:

Pel que fa a la taxa de mortalitat general ajustada per edat per 100.000 hab., totes les comunitats tenen una tendència a la baixa respecte als anys de referència 2011 i 2012. Les Illes Balears es situen en una taxa un poc superior a la mitja el 2018, amb una relativament acusada millora respecte al 2017. La comunitat amb una taxa més baixa és, amb molta diferència, Madrid, i la que té una taxa més alta, Andalusia.

tasa mortalidad hasta 2018 16102019.PNG