Torna

Qualitat dels Serveis

imagen bústia.jpg

En aquest apartat del web, el Servei de Qualitat i Avaluació vol donar l'oportunitat als ciutadans i treballadors o funcionaris de la CAIB per expressar-se. No obstant això, hem de diferenciar dos àmbits:


- Qualsevol ciutadà, treballador o no de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pot fer suggeriments sobre nous indicadors o noves fonts d'informació, o notificar algun error sobre els indicadors que es presenten en aquest web. Per això, pot escriure un correu electrònic a l'adreça: qualitat@caib.es.

Si el que es vol és presentar una queixa o suggeriment com a ciutadà sobre assumptes diferents als indicats en el paràgraf anterior, aquesta s'ha d'adreçar a la pàgina de Queixes i Suggeriments del Servei d'Atenció i Informació a la Ciutadania.

- Només els treballadors de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, o d'un ens depenent, poden fer suggeriments o queixes relacionades amb la matèria de qualitat i avaluació de l'Administració de la Comunitat de les Illes Balears, a través de l'adreça esmentada anteriorment: qualitat@.caib.es. O, si es vol que sigui anònimemprar el formulari de la Bústia de Qualitat i Avaluació. El suggeriment o queixa pot estar relacionat, per exemple, amb la fixació d'objectius, la motivació, els processos, la gestió informàtica, la gestió del mobiliari, la formació, l'avaluació de resultats, etc.

A més, com a treballador de la CAIB, si el suggeriment va adreçat a temes relacionats amb les funcions de la unitat a la qual estan destinats, s'ha de recordar que pot utilizar la bústia disponible  en el Portal de Serveis al Personal, que va dirigida a Inspecció de Serveis de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.