Volver

Procesos Electorales

Volver al listado de noticias

28/04/2015

Acord de 27 d'abril de 2015, de la Presidència del Tribunal Constitucional, per el qual s'habiliten, amb caràcter extraordinari, determinades dates i horaris per a la presentació en el Registre General del Tribunal, del recurs d'ampara constitucional.

  • Publicación en el BOE, del Acuerdo de 27 de abril de 2015, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por el que se habilitan, con carácter extraordinario, determinadas fechas y horarios para la presentación en el Registro General del Tribunal, del recurso de amparo electoral. Enlace