Torna

Processos Electorals

Tornar al llistat de notícies

18/03/2019

Recurs d'inconstitucionalitat núm. 1405-2019, contra l'article 58 bis.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, incorporat a aquesta per la disposició final tercera, punt dos, de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Recurs d'inconstitucionalitat núm. 1405-2019, contra l'article 58 bis.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, incorporat a aquesta per la disposició final tercera, punt dos, de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

El Ple del Tribunal Constitucional, per provisió de 12 de març actual, ha acordat admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat número 1405-2019, promogut pel Defensor del Poble, contra l'article 58 bis.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, incorporat a aquesta per la disposició final tercera, punt dos, de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Enllaç