Torna

Processos Electorals

Tornar al llistat de notícies

19/12/2018

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, en la seva Disposició final tercera modifica la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, en la seva Disposició final tercera modifica la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General. Enllaç