Torna

Processos Electorals

Tornar al llistat de notícies

07/04/2015

Llei Orgànica 3/2015, de 30 de març, de control de la activitat economica-financera dels Partits Polítics, per la que es modifiquen la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels Partits Polítics, la Llei Orgànica 6/2002, de 27 de juny, de Partits Polítics i la Llei Orgànica 2/1982, de 12 de maig, del Tribunal de Contes.

  • S'ha publicat la Llei Orgànica 3/2015, de 30 de març, de control de la activitat economica-financera dels Partits Polítics, per la que es modifiquen la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels Partits Polítics, la Llei Orgànica 6/2002, de 27 de juny, de Partits Polítics i la Llei Orgànica 2/1982, de 12 de maig, del Tribunal de Contes. (BOE 77, de 31 de març de 2015). Enllaç