Torna

Processos Electorals

Tornar al llistat de notícies

15/01/2015

Anunci per la qual es rectifica l'errada en relació efectuada a l'Annex I, detectat en el Plec de Prescripcions Tècniques de la licitació del subministrament de paperetes i sobres que s'han d'utilitzar a les eleccions 2015

  • Anunci per la qual es rectifica l'errada en relació efectuada a l'Annex I, detectat en el Plec de Prescripcions Tècniques de la licitació del subministrament de les paperetes i dels sobres que s'han d'utilitzar a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als Consells Insulars de Mallorca, Menorca i d'Eivissa de 2015, així com de les capses per a la seva distribució i el servei de recollida i entrega de tota la documentació electoral (CONTR 2014 7578). BOIB Núm 008 - 15 / gener / 2015. Enllaç

On diu: Lot 1.- Impresos de paperetes i sobres de l'annex I
Ha de dir: Lot 1.- Impresos de paperetes i sobres de l'annex III (Lot 1) del PCAP