Torna

Processos Electorals

Tornar al llistat de notícies

27/04/2015

Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes pel qual s'aprova la Instrucció relativa a la fiscalització de la comptabilitat electoral de les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als Consells Insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa de 24 de maig de 2015, (BOIB núm. 60, de 23 d'abril de 2015).

  • Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes pel qual s'aprova la Instrucció relativa a la fiscalització de la comptabilitat electoral de les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als Consells Insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa de 24 de maig de 2015, (BOIB núm. 60, de 23 d'abril de 2015). Enllaç