Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

SOL·LICITUDS

pel procés d'admissió (1r cicle d'Ed. Infantil)

curs 2023-2024

pels EI i CEI de la Xarxa complementària

(actualitzat 13/3/2023)

 *Per qualsevol aclariment sobre el procés, podeu contactar amb el centre on volgueu sol·licitar plaça en primera opció o amb els seus titulars per rebre assessorament.

 

 

Infant nascut a l'any 2023: 1r curs d'infantil

Infant nascut a l'any 2022: 2n curs d'infantil

Infant nascut a l'any 2021: 3r curs d'infantil

 

 

PERIODE DE SOL·LICITUDS (del 13 al 31 de març de 2023)

 

Accediu al tràmit autenticat

(amb Usuari i contrasenya del GestIB o Cl@ve)

 

MANUAL del tràmit autenticat

 

Accediu al tràmit anònim

(sense autenticar. Una vegada fet, s'ha d'imprimir el rebut, signar i lliurar al centre)

 

MANUAL del tràmit anònim