Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

Relació de criteris de barem

Altres situacions familiars a efectes d'aplicació del barem

 

  1. Pàgina Web Condició de família reconstituïda.
  2. Pàgina Web Situació d'acolliment, de preadopció o d'adopció.

 

Criteris prioritaris

 

Criteri 1. Pàgina Web Germans matriculats al centre.

Criteri 2. Pàgina Web Ubicació del domicili familiar.

Criteri 2. Pàgina Web Ubicació del centre de feina de la mare, el pare o el tutor/a.

Criteri 3. Pàgina Web Renda per càpita del 2021.

Criteri 4. Pàgina Web La mare, el pare o els tutors legals fan feina al centre.

Criteri 5. Pàgina Web Família nombrosa.

Criteri 6. Pàgina Web Alumnes nascuts de part múltiple.

Criteri 7. Pàgina Web Família monoparental.

Criteri 8. Pàgina Web Alumne/a en acolliment familiar

Criteri 9. Pàgina Web Discapacitat de l'alumne/a.

Criteri 9. Pàgina Web Discapacitat del pare, mare, tutor/a o germà/ana.

Criteri 10. Pàgina Web Víctima de violència de gènere o de terrorisme.

 

Criteris complementaris

Criteri 1.Pàgina Web Malatia crònica de l'alumne/a.

Criteri 2.Pàgina Web Mobilitat forçosa de la família.

Criteri 3.Pàgina Web Famílies en risc social.

Criteri 4.Pàgina Web Famílies amb persones en situació de dependència o amb persones amb discapacitat.

Criteri 5.Pàgina Web Famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial.

Criteri 6.Pàgina Web Criteris de Centre

 

Pàgina Web Criteris de desempat


La informació continguda en aquest microsite es mostra només a efectes de consulta i no té validesa legal, per una versió oficial i autèntica consulti la normativa publicada en el BOIB.