Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

OFERTA EDUCATIVA

del procés d'admissió pel 1r cicle d'Ed. Infantil

curs 2023-2024

pels EI i CEI de la Xarxa complementària

(actualitzat 21/2/2023)

 *Per qualsevol aclariment sobre el procés, podeu contactar amb el centre on volgueu sol·licitar plaça en primera opció o amb els seus titulars per rebre assessorament.

Procés d'admissió pels centre de 0 a 3 anys.

Els centres que participen en aquest procés són:

 

-EI (EIEL o EI1): centres públics que depenen de les diferents administracions públiques.

(Per consultar el llistat dels centres públics, anau a oferta educativa)

 

-CEI de la Xarxa complementària (CEI o CCEI): centres privats autoritzats que han signat el conveni de col·laboració amb la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

Llistat de centres privats de la Xarxa complementaria

 

*La matriculació d’un alumne en un centre públic o privat autoritzat de la Xarxa complementària suposa respectar-ne el projecte educatiu, sense perjudici dels drets reconeguts als alumnes i a les seves famílies en les lleis. Us recomanem contactar amb els centres escollits per conèixer el seu projecte i les seves quotes abans de fer la sol·licitud de matrícula.