Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

NORMATIVA

del procés d'admissió i matriclació (1r cicle d'Ed. Infantil)

curs 2022-2023

pels EI i CEI de la Xarxa complementària

(actualitzat 26/2/2022)

 *Per qualsevol aclariment sobre el procés, podeu contactar amb el centre on volgueu sol·licitar plaça en primera opció o amb els seus titulars per rebre assessorament.

NORMATIVA DEL PROCÉS

 

Infant nascut a l'any 2022: 1r curs d'infantil

Infant nascut a l'any 2021: 2n curs d'infantil

Infant nascut a l'any 2020: 3r curs d'infantil

 

Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 22 de febrer de 2022 per la qual es despleguen determinats aspectes dels processos d’admissió i matriculació, corresponents al curs escolar 2022-2023, als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics i als centres de la xarxa educativa complementària, en els nivells de primer cicle d’educació infantil (BOIB núm. 30, de 26 de febrer de 2022)