Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

NORMATIVA

del procés d'admissió i matriclació (1r cicle d'Ed. Infantil)

curs 2023-2024

pels EI i CEI de la Xarxa complementària

(actualitzat 22/2/2023)

 *Per qualsevol aclariment sobre el procés, podeu contactar amb el centre on volgueu sol·licitar plaça en primera opció o amb els seus titulars per rebre assessorament.

NORMATIVA DEL PROCÉS

 

Infant nascut a l'any 2023: 1r curs d'infantil

Infant nascut a l'any 2022: 2n curs d'infantil

Infant nascut a l'any 2021: 3r curs d'infantil

 

Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 20 de febrer de 2023 per la qual es despleguen determinats aspectes dels processos d’admissió i matriculació en els nivells de primer cicle d’educació infantil corresponents al curs escolar 2023-2024 als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics i als centres de la xarxa educativa complementària (BOIB núm. 24, de 23 de febrer de 2023)

 

Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 8 de març de 2023 de modificació de la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 20 de febrer de 2023 per la qual es despleguen determinats aspectes dels processos d’admissió i matriculació en els nivells de primer cicle d’educació infantil corresponents al curs escolar 2023-2024 als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics i als centres de la xarxa educativa complementària (BOIB núm. 31, de 11 de març)