Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

6. Criteris elegits pel centre

  1. Alumnes amb necessitats educatives especials motrius, sensorials i auditives que optin a ocupar una plaça a algun dels centres especialment dotats i adaptats per atendre les necessitats educatives especials associades a aquestes tipologies.
  2. Ambdós progenitors o tutors fan feina.

Puntuació que s'atorga

  • Els centres poden triar les circunstàncies que considerin pertinents i valorar-les segons el seu criteri, i donar una fracció de punt (no superior a 0,5) cada una de les circunstàncies, la puntuació màxima serà de 1 punt.

Documentació

Per justificar el fet de que ambdós tutors fan feina, s’ha de presentar la documentació que justifiqui suficientment aquest fet, com ara:

  • Un certificat de l’empresa contractant.
  • Un certificat de vida laboral actualitzat