Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

AJUTS PER AL SOSTENIMENT DE LA XARXA COMPLEMENTÀRIA (ANY 2022)

(actualitzat 14/5/2022)

(14/5/2022)

CONVOCATÒRIA D'AJUTS

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 4 de maig de 2022 per la qual es convoquen els ajuts a la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears per al sosteniment dels centres privats de primer cicle d’educació infantil que la constitueixen corresponents a l’any 2022 (BOIB núm. 63, de 14 de maig)

(21/3/2022)

RESOLUCIÓ DE MÒDULS

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 14 de març de 2022 per la qual s’estableix la quantia dels mòduls per al sosteniment de les escoles de la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears i dels centres de la xarxa complementària per a l’any 2022, despesa finançada parcialment pel Programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOIB núm. 39, de 19 de març)

CALENDARI

Període de sol·licitud

de dia 15 a dia 30 de juny de 2022

Període d'al·legacions

deu dies naturals des de l’endemà de la publicació de la proposta de resolució

Període de justificació

de l’1 i al 12 de setembre de 2022

DOCUMENTACIÓ

Annex 2: Editor de Text Model de sol·licitud

Annex 2: PDF Model de sol·licitud

Annex 3: Editor de Text Model de declaració responsable

Annex 3: PDF Model de declaració responsable

Per a qualsevol dubte o assessorament:

institutprimerainfancia@gmail.com

institutprimerainfancia@dgpice.caib.es