Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

AJUTS D'ESCOLARITZACIÓ

(CURS 2022-23)

(Actualitzat 23/05/2022)

NORMATIVA:

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 13 de maig de 2022 per la qual es convoquen ajuts d’escolarització per a alumnes escolaritzats en centres de primer cicle d’educació infantil privats autoritzats de les Illes Balears durant el curs 2022-2023 i per a alumnes escolaritzats en centres privats de primer cicle d’educació infantil privats sense conveni amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional durant els cursos 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022 (BOIB núm. 66, de 21 de maig)

Per a més informació clicau en el requadre que correspongui a la vostra situació:

CENTRES DE LA XARXA COMPLEMENTÀRIA:
CENTRES PRIVATS (NO XARXA COMPLEMENTÀRIA):

INFORMACIÓ

institutprimerainfancia@gmail.com

institutprimerainfancia@dgpice.caib.es