Torna

Portal de la Direcció General de Turisme

Turisme Actiu

Consisteix en el desenvolupament d'activitats esportives i d'aventura que es practiquen en la natura i a les quals els hi és inherent un cert grau d'habilitat i d'experimentació.

Seran sempre activitats dirigides o guiades per personal qualificat.

El simple lloguer de material o equips esportius no pot englobar-se en aquesta modalitat.

Hauran de disposar d'una pòlissa d'assegurances per cobrir la responsabilitat derivada del desenvolupament de les activitats que cobreixin a les persones practicants o a tercers amb un límit mínim de 600.000€, sense que la franquícia màxima pugui excedir de 1.000€.